Gegevens
Op de site van Wouter Wieringa kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook gebruik ik geen social media plugins.

Doel
Wouter Wieringa BNO verwerkt uw persoonsgegevens alleen om
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.
- goederen en diensten bij u af te leveren.

Periode
Wouter Wieringa BNO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

Delen
Wouter Wieringa BNO verstrekt uitsluitend gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wouter Wieringa BNO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u daarvoor een email.

Beveiligen
Wouter Wieringa BNO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.